News >> Տեղի ունեցավ ամենամսյա հերթական տեսական սեմինարը թեմայով , որը վարեց սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, սոցիալական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էռնեստ Գրիգորյանը:
Яндекс.Метрика
Web hosting sponsored by