Տեղի ունեցավ ամենամսյա հերթական տեսական սեմինարը <<Սոցիալական ճարտարագիտություն>> թեմայով , որը վարեց սոցիոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, սոցիալական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Էռնեստ Գրիգորյանը: