Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի <Ուրարտու> համալսարանը 2012 թվականի դեկտեմբերի 12-ին ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության կողմից ստացել է Բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացման անժամկետ լիցենզիա - Սերիա Ա 0039, Մագիստրատուրայի կրթական ծրագրի իրականացման անժամկետ լիցենզիա - Սերիա Ա 0033