Ուսանողական կյանք...  

  Թանգարանների միջազգային ամենամյա տոնիշրջանակներում Ուրարտու համալսարանի առաջինկուրսի մի խումբ ուսանողներ այցելեցին Հայաստանի

Ազգային պատկերասրահ: