Բակալավրիատի 3-րդ կուրսի ուսանողները ուսումնական պրակտիկան անց են կացրել խուլ համրերի հատուկ կրթահամալիրում:
 

Ղեկավար` Ն.Մնացականյան